Alda Media
Palvelut
Asiakkaat
In English

Alda Media

Tarvekartoitus

Palvelinratkaisujen, toimitustekniikan ja -hallinnan kartoitus tehdään asiakkaan kanssa tarvelähtöisesti. Teemme ohjeistoja sekä yritysten että valtion ja kuntien erilaisiin tarpeisiin. 

Toimitustyö

Teemme toimitustyötä ja testaamme tuotteita, joista kirjoitamme ammattijulkaisuihin.

Konsultointi

Konsultoimme verkkopalveluiden projektien hallinnan ja projektityön alueella. Emme silloin tee itse toteutusta vaan toimimme projektin tilaajan apuna.